Flaggor med blå och gul färg är inte så vanligt förekommande. Den populäraste flaggan för oss i Skandinavien är såklart den Svenska fanan.